با ثبت نام مشتریان کارگزاری اقتصاد بیدار در باشگاه کلیه امتیازات معاملات از ابتدای فعالیت به حساب کاربری باشگاه واریز خواهد شد

تلفن باشگاه مشتریان: 42029501-021 

 کلیه مشتریان کارگزاری اقتصاد بیدار در صورت تمایل می‌توانند جهت استفاده از خدمات پشتیبانی معاملاتی، درخواست خود را به آدرس تلگرامی ebclub@ ارسال کنند تا کلیه خدمات پشتیبانی معاملاتی برای ایشان فعال گردد.

باشگاه مشتریان جدید کارگزاری اقتصاد بیدار بر روی لینک club.ebbco.ir برای کلیه عزیزان در دسترس می باشد.