باشگاه‌مشتریان کارگزاری اقتصادبیدار با هدف تعمیق روابط مشتریان و کارگزاری اقتصاد بیدار راه اندازی شده‌است و فعالیت‌های این باشگاه هیچ‌گونه تداخل و مسئولیتی در ارتباط با عملیات اصلی کارگزاری ایجاد نمی‌کند .

      فعالان باشگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

         الف) مشتری: فردی است که معاملات بورسی خود را از طریق کارگزاری اقتصادبیدار به انجام می رساند و هویتش در کارگزاری محرز شده است .

         ب) کاربر: فردی است که صرفاً در باشگاه مشتریان ثبت نام کرده است و بدون انجام معامله و احراز هویت در کارگزاری اقتصادبیدار،مشغول فعالیت در باشگاه‌مشتریان می‌باشد .

امتیازهای تعلق گرفته به هر مشتری صرفاً در سامانه باشگاه‌مشتریان دارای اعتبار می‌باشد و خارج از آن فاقد اعتبار قانونی می‌باشد .

به روزرسانی امتیازات معاملاتی اعضای باشگاه، در پایان هر روز انجام می‌پذیرد.

حق اعمال تغییر در قوانین و مقررات باشگاه برای این کارگزاری محفوظ می‌باشد و در این صورت، تغییرات از طریق وبگاه باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

تغییرات مصوب، از تاریخ اعلام به بعد اجرایی بوده و تا قبل از آن تاریخ، رویه‌ها به قوت خود باقیست.

کارگزاری اقتصاد بیدار هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد کیفیت کالاهای ارائه شده توسط تامین کنندگان نخواهد داشت.

خدمات و محتويات‌باشگاه براى استفاده اعضاء باشگاه‌مشتریان کارگزاری اقتصادبیدارعرضه شده‌است ومالکیت معنوی اطلاعات موجود درپایگاه اینترنتی متعلق به کارگزاری اقتصادبیداراست وبا سوء استفاده کنندگان مطابق قانون رفتارخواهد شد.

استفاده ازوب‌سايت به هر روشي كه سبب آسيب ديدن، ايجادوقفه يا زيان رساندن به آن شود، غیرقانونی می‌باشد و باسوء استفاده کنندگان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

عضویت در باشگاه به منزله قبول تمامی قوانین و مقررات باشگاه میباشد.